FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको सूचना विवरण(२०७७ माघ देखी २०७७ चैत्र सम्म) ७७/७८ 04/11/2021 - 13:31 PDF icon सुचनाको हक सम्बन्धी स्वतः प्रकाशन (२०७७ माघ देखी २०७७ चैत्र सम्म).pdf
Village Profile of Paiyun Rural Municipality ७७/७८ 01/10/2021 - 10:53 PDF icon Village Profile of Paiyu Rural Mu Mail.pdf
सूचनाको हक (मिति २०७७ श्रावण देखि असोजसम्म) ७७/७८ 11/05/2020 - 15:35 PDF icon सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको सूचना विवरण(प्रथम चौमासिक)।।।.pdf
सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको सूचना विवरण(तेस्रो चौमासिक) ७६/७७ 07/06/2020 - 09:14 PDF icon सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको सूचना विवरण(चौथो चौमासिक).pdf
सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको सूचना विवरण (दोस्रो चौमासिक)) ७५/७६ 02/06/2019 - 12:58 PDF icon सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन , २०६४ बमोजिम सार्वजानिक गरिएको सूचना विवरण.pdf