FAQs Complain Problems

ग्यालरी

मिति: 02/23/2023 - 16:27
, , , , , , , , , , , , , ,

 

 

पैयूँ गाउँपालिकाको आ.व.०७८/७९ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत

महिला सहकारी संस्थाहरुका लागि अध्ययन अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

(मिति २०७८/ १२/२४ देखि१२/२८ गते सम्म)

   

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री जसमती गुरुङ ज्यू र नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री सरोज पराजुली ज्यूबाट भ्रमण टोलीलाई व्यानर हस्तान्तरण गरी अध्ययन अवलोकन भ्रमणको शुभारम्भ भएको।

मिति: 04/15/2022 - 15:05
, , , , , , , , , , , , , , ,

Pages