FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

वडा नं.०७ (भोर्ले)

Population: 
१२१९
Ward Contact Number: 
९८५६०२८८१४

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

९८४७६४८५४१

महिला सदस्य

९८४७६७३५१४

दलित महिला सदस्य

९८२५११५९२८

खुल्ला सदस्य

९८४३८८६४५४