FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

वडा नं.०६ (सरौंखोला)

Population: 
२१४३
Ward Contact Number: 
९८४७७२४९९१

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

९८४३५४७५२०

महिला सदस्य

९८६११८३६४४

दलित महिला सदस्य

९८६०५३००८५

खुल्ला सदस्य

९८५६००९२९२

खुल्ला सदस्य

९७४८७६१५२६