FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Sealed Quotation of Upgrading of Main Road (Ward No. 3 And 4)

७७/७८ 04/09/2021 - 15:21

Invitation for Online Bids of Upgrading of Kahu-Sirvani-Balakot Road

७७/७८ 04/09/2021 - 15:18

Invitation For Sealed Quotation for Upgrading of Main Road (Ward No. 1 And 2)

७७/७८ 04/08/2021 - 13:23

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा !(Construction of Ward No.7 Office Building)

७७/७८ 03/14/2021 - 11:50

बोलपत्र स्वीकृत गरिएको आशयको सूचना (Construction of Ward No.7 Office Building)

७७/७८ 03/14/2021 - 11:50

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Construction of Ward No.7 Office Building)

७७/७८ 03/03/2021 - 11:43

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा !(Storey Addition of Ward No.4 Office Building)

७७/७८ 02/16/2021 - 12:41

बोलपत्र स्वीकृत गरिएको सूचना !(Storey Addition of Ward No.4 Office Building)

७७/७८ 02/16/2021 - 12:36

Invitation for Online Bids of Construction of Ward No.7 Office Building(दोस्रो पटक प्रकाशित)

७७/७८ 02/11/2021 - 11:30

बोलपत्र रद्द गरीएको सूचना !(Construction of Ward No. 7 Office Building)

७७/७८ 02/10/2021 - 16:19

Pages