FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

वडा नं.०४ (हुवास)

Population: 
२८९४
Ward Contact Number: 
९८२६१४९७७३

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

९८५७०३२३६४

महिला सदस्य

९८६२११८३८४

दलित महिला सदस्य

९८४७४३१९९२

खुल्ला सदस्य

९८४७६७३१६५

खुल्ला सदस्य

९८०४१९८३८८