FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गरिवी निवारणका लागि लघू उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 12/06/2020 - 11:38 PDF icon गरिवी निवारणका लागि लघू उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७७.pdf
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 12/06/2020 - 10:24 PDF icon सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५_2.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधी-२०७७ ७७/७८ 09/20/2020 - 16:14 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधी-२०७७.pdf
व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधी,२०७७ ७७/७८ 09/20/2020 - 16:12 PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधी,२०७७.pdf
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्गतथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड , २०७६ ७६/७७ 09/20/2020 - 16:10 PDF icon राहत सम्बन्धी मापदण्ड.pdf
घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधी,२०७७ ७७/७८ 09/20/2020 - 16:09 PDF icon घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधी,२०७७.pdf
पैयूँ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 09/06/2020 - 14:22 PDF icon पैयूँ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७.pdf
पैयूँ गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७७. ७७/७८ 09/06/2020 - 14:22 PDF icon पैयूँ गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७७..pdf
स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ ७७/७८ 08/23/2020 - 12:26 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७.pdf
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका,२०७५ ७५/७६ 08/23/2020 - 12:24 PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका,२०७५.pdf

Pages