FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ताका लागी दिने दरखास्त ढाँचा ७५/७६ 05/08/2019 - 13:05 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ताका लागी दिने दरखास्त ढाँचा.pdf
जन्म दर्ताको सूचना फाराम ७५/७६ 02/07/2019 - 12:48 PDF icon जन्म दर्ताको सूचना फाराम.pdf
मृत्यु दर्ताको सुचना फाराम ७५/७६ 02/07/2019 - 12:47 PDF icon मृत्यु दर्ताको सुचना फाराम.pdf
विवाह दर्ताको सूचना फाराम ७५/७६ 02/07/2019 - 12:46 PDF icon विवाह दर्ताको सूचना फाराम.pdf
बसाई सराई दर्ताको सुचना फाराम ७५/७६ 02/07/2019 - 12:43 PDF icon बसाई सराई दर्ताको सुचना फाराम (1).pdf
सम्वन्ध विच्छेद दर्ताको सूचना फाराम ७५/७६ 02/07/2019 - 12:40 PDF icon सम्वन्ध विच्छेद दर्ताको सूचना फाराम.pdf
करार-सेवा-दरखास्त-फाराम ७५/७६ 02/07/2019 - 12:21 PDF icon करार-सेवा-दरखास्त-फाराम.pdf
पुन निर्माण सम्बन्धी गुनासो फाराम ७५/७६ 02/07/2019 - 12:13 PDF icon पुन निर्माण सम्बन्धी गुनासो फाराम.pdf
पुन निर्माण सम्बन्धी गुनासो दर्ता रसिद ७५/७६ 02/05/2019 - 17:15 PDF icon पुन निर्माण सम्बन्धी गुनासो दर्ता रसिद.pdf