FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७८/०४/११ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७८/७९ 07/26/2021 - 17:43 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७८_०४_११.pdf

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/24/2021 - 19:42 PDF icon वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को निति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/23/2021 - 19:55 PDF icon आ.व २०७८_७९ को निति तथा कार्यक्रम.pdf

२०७८/०३/०६ गतेको कार्यपालिकाको बैठको निर्णयहरुः

७७/७८ 06/22/2021 - 07:36

२०७८/०२/३१ गतेको कार्यपालिकाको बैठको निर्णयहरुः

७७/७८ 06/16/2021 - 07:50 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७८_०२_३१.pdf

२०७८/०२/२० गतेको कार्यपालिकाको बैठको निर्णयहरुः

७७/७८ 06/03/2021 - 17:06 PDF icon कार्यपालिकाको २०७८_०२_२० को निर्णयहरु.pdf

२०७८/०२/२० गतेको कार्यपालिकाको बैठको निर्णयहरुः

७७/७८ 06/03/2021 - 17:05

२०७८/०२/२० गतेको कार्यपालिकाको बैठको निर्णयहरुः

७७/७८ 06/03/2021 - 17:02

२०७८/०२/११ गतेको कार्यपालिकाको बैठको निर्णयहरुः

७७/७८ 05/25/2021 - 16:28 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७८_०२_११.pdf

२०७८/०१/२४ गतेको कार्यपालिकाको बैठको निर्णयहरुः

७७/७८ 05/07/2021 - 17:02 PDF icon कार्यपालिका बैठक_२०७८_०१_२४.pdf

Pages