FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०८०।१२।०३ गतेको गाउँकार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

८०/८१ 03/16/2024 - 00:00 PDF icon karyapalika04032024_compressed.pdf

मिति २०८०।११।२१ गतेको गाउँकार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

८०/८१ 03/04/2024 - 00:00 PDF icon 11-21_rotated.pdf

२०८०।१०।२० गतेको गाउँकार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

८०/८१ 03/02/2024 - 00:00 PDF icon 10-20_rotated.pdf

२०८०।०९।२५ गतेको गाउँकार्यपालिकाको निर्णयहरु

८०/८१ 01/10/2024 - 00:00 PDF icon 9-25_rotated.pdf

२०८०।०९।०५ गतेको गाउँकार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

८०/८१ 12/21/2023 - 00:00 PDF icon 9-5-rotated.pdf

२०८०।०८।०४ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

८०/८१ 11/20/2023 - 00:00 PDF icon 8-4.pdf

२०८०।०७।१५ गतेको गाउँकार्यपालिकाको निर्णयहरु

८०/८१ 11/01/2023 - 00:00 PDF icon 7-15.pdf

२०८०/०४/१७ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

८०/८१ 08/04/2023 - 12:31 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८०_०४_१७.pdf

२०८०/०४/०४ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

८०/८१ 07/20/2023 - 12:32 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८०_०४_०४.pdf

२०८०/०३/२१ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 07/18/2023 - 10:55 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८०_०३_२१.pdf

Pages