FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७८/०५/२९ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७८/७९ 09/16/2021 - 12:16 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७८_०५_२९.pdf

२०७८/०४/२६ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७८/७९ 08/10/2021 - 17:16 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७८_०४_२६.pdf

२०७८/०४/११ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७८/७९ 07/26/2021 - 17:43 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७८_०४_११.pdf

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/24/2021 - 19:42 PDF icon वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को निति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/23/2021 - 19:55 PDF icon आ.व २०७८_७९ को निति तथा कार्यक्रम.pdf

२०७८/०३/०६ गतेको कार्यपालिकाको बैठको निर्णयहरुः

७७/७८ 06/22/2021 - 07:36

२०७८/०२/३१ गतेको कार्यपालिकाको बैठको निर्णयहरुः

७७/७८ 06/16/2021 - 07:50 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७८_०२_३१.pdf

२०७८/०२/२० गतेको कार्यपालिकाको बैठको निर्णयहरुः

७७/७८ 06/03/2021 - 17:06 PDF icon कार्यपालिकाको २०७८_०२_२० को निर्णयहरु.pdf

२०७८/०२/२० गतेको कार्यपालिकाको बैठको निर्णयहरुः

७७/७८ 06/03/2021 - 17:05

२०७८/०२/२० गतेको कार्यपालिकाको बैठको निर्णयहरुः

७७/७८ 06/03/2021 - 17:02

Pages