FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०८०/०४/१७ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

८०/८१ 08/04/2023 - 12:31 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८०_०४_१७.pdf

२०८०/०४/०४ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

८०/८१ 07/20/2023 - 12:32 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८०_०४_०४.pdf

२०८०/०३/२१ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 07/18/2023 - 10:55 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८०_०३_२१.pdf

२०८०/०३/०६ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 06/26/2023 - 11:59 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८०_०३_०६.pdf

२०८०/०३/०४ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 06/26/2023 - 11:57 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८०_०३_०४.pdf

२०८०/०३/०३ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 06/26/2023 - 11:55 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८०_०३_०३.pdf

२०८०/०२/२६ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 06/13/2023 - 12:32 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८०_०२_२६.pdf

२०८०/०२/११ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 06/12/2023 - 12:04 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८०_०२_११.pdf

२०८०/०१/२७ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 06/12/2023 - 12:01 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८०_०१_२७.pdf

२०८०/०१/१७ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 06/12/2023 - 11:25 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९_१२_२९.pdf

Pages