FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७९/०९/१८ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 01/05/2023 - 12:45 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९_०९_१८.pdf

२०७९/०८/२९ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 12/19/2022 - 13:31 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९_०८_२९.pdf

२०७९/०८/१९ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 12/09/2022 - 15:30 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९_०८_१९.pdf

२०७९/०७/२१ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 11/08/2022 - 12:40 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९_०७_२१.pdf

२०७९/०६/३० गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 10/17/2022 - 11:04 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९_०६_३०.pdf

२०७९/०६/११ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 09/30/2022 - 11:59 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९_०६_११.pdf

२०७९/०५/२७ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 09/14/2022 - 11:27 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९_०५_२७.pdf

२०७९/०४/०२ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 07/19/2022 - 11:02 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९_०४_०२..pdf

२०७९/०४/०२ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 07/19/2022 - 10:33 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९_०४_०२.pdf

दशौ गाउँसभाको दोस्रो बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 07/17/2022 - 12:24 PDF icon दशौ गाउँसभाको दोस्रो बैठकका निर्णयहरु.pdf

Pages