FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०८१।०३।१५ गतेको गाउँकार्यपालिकाको निर्णयहरु

८०/८१ 06/28/2024 - 00:00 PDF icon ilovepdf_merged (4).pdf

२०८१।०३।०६ गतेको गाउँकार्यपालिकाको निर्णयहरु

८०/८१ 06/20/2024 - 00:00 PDF icon 3-6 jun20.pdf

२०८१।०३।०४ गतेको गाउँकार्यपालिकाको निर्णयहरु

८०/८१ 06/18/2024 - 00:00 PDF icon 3-4 jun18.pdf

२०८१ऽ०३।०१ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयहरु

८०/८१ 06/15/2024 - 00:00 PDF icon 3-1 jun15.pdf

२०८१।०२।१५ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयहरु

८०/८१ 05/28/2024 - 00:00 PDF icon 2-15 28may.pdf

२०८१।०१।१८ गतेको गाउँकार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

८०/८१ 05/05/2024 - 11:06 PDF icon karyapalika nirnaya 2.pdf

२०८०।१२।१६ गतेको गाउँकार्यपालिकाको निर्णयहरु

८०/८१ 04/01/2024 - 13:02 PDF icon karyapalika nirnaya 1_removed.pdf

२०८०।१२।०३ गतेको गाउँकार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

८०/८१ 03/16/2024 - 00:00 PDF icon karyapalika04032024_compressed.pdf

मिति २०८०।११।२१ गतेको गाउँकार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

८०/८१ 03/04/2024 - 00:00 PDF icon 11-21_rotated.pdf

२०८०।१०।२० गतेको गाउँकार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

८०/८१ 03/02/2024 - 00:00 PDF icon 10-20_rotated.pdf

Pages

पैयूँ गाउँपालिकाको गाउँसभाको १४ औं अधिवेशन