FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७९/१२/२९ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 04/24/2023 - 14:20 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९_१२_२९.pdf

२०७९/१२/१४ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 04/11/2023 - 13:57 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९_१२_१४.pdf

२०७९/११/२३ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 04/10/2023 - 12:08 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९_११_२३.pdf

११ औ गाउँसभाका निर्णयहरुः

७९-८० 03/02/2023 - 16:50 PDF icon ११ औ गाउँसभा.pdf

२०७९/११/११ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 02/28/2023 - 14:57 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९_११_११.pdf

२०७९/११/०२ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 02/28/2023 - 14:52 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९_११_०२.pdf

२०७९/१०/२६ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 02/14/2023 - 09:18 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९_१०_२६.pdf

२०७९/०९/२७ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 02/14/2023 - 09:08 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९_०९_२७.pdf

२०७९/०९/१८ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 01/05/2023 - 12:45 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९_०९_१८.pdf

२०७९/०८/२९ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 12/19/2022 - 13:31 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९_०८_२९.pdf

Pages