FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७९/०६/११ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 09/30/2022 - 11:59 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९_०६_११.pdf

२०७९/०५/२७ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 09/14/2022 - 11:27 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९_०५_२७.pdf

२०७९/०४/०२ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 07/19/2022 - 11:02 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९_०४_०२..pdf

२०७९/०४/०२ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 07/19/2022 - 10:33 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९_०४_०२.pdf

दशौ गाउँसभाको दोस्रो बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 07/17/2022 - 12:24 PDF icon दशौ गाउँसभाको दोस्रो बैठकका निर्णयहरु.pdf

२०७९/०३/३० गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 07/14/2022 - 15:53 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९_०३_३०.pdf

२०७९/०३/२८ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७९-८० 07/12/2022 - 15:48 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९_०३_२८.pdf

२०७९/०२/१९ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७८/७९ 06/03/2022 - 19:38 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९_०२_१९.pdf

पदवाहलीका क्रममा अध्यक्ष ज्यूले गरेका प्रमुख निर्णयहरुः

७८/७९ 05/23/2022 - 12:19

मागमा आधारित योजना सम्बन्धमा

७८/७९ 03/27/2022 - 11:31 PDF icon मागमा आधारित योजना सम्बन्धमा.pdf

Pages