FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मागमा आधारित योजना सम्बन्धमा

७८/७९ 03/27/2022 - 11:31 PDF icon मागमा आधारित योजना सम्बन्धमा.pdf

२०७८/१२/१२ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७८/७९ 03/27/2022 - 00:58 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७८_१२_१२..pdf

२०७८/१२/११ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७८/७९ 03/26/2022 - 17:15 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७८_१२_११.pdf

२०७८/०९/२७ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७८/७९ 01/25/2022 - 15:54 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७८_०९_२७.pdf

२०७८/०९/२१ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७८/७९ 01/12/2022 - 16:38 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७८_०९_२१.pdf

२०७८/०९/२८ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७८/७९ 01/12/2022 - 12:57 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७८_०९_२८.pdf

२०७८/०८/२१ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७८/७९ 01/02/2022 - 11:31 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७८_०८_२१.pdf

२०७८/०७/१२ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७८/७९ 10/31/2021 - 14:27 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७८_०७_१२.pdf

२०७८/०६/१५ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७८/७९ 10/02/2021 - 13:18 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७८_०६_१५.pdf

२०७८/०५/२९ गतेको कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरुः

७८/७९ 09/16/2021 - 12:16 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७८_०५_२९.pdf

Pages