FAQs Complain Problems

गैर सरकारी संघ संस्था दर्ता र नवीकरण सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया पुगेमा सोही दिन / बुझ्नुपर्ने रिपोर्ट भएपछि ३ – ५ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
• प्रशासन शाखा • प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु.२००Ӏ-
आवश्यक कागजातहरु: