FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

वडा नं.०१ (टकलाक)

Population: 
१४२४
Ward Contact Number: 
९८५७६४०९४५

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

९८५७६४०९४५

वडा सदस्य

९८४७२४४९९८

वडा सदस्य

९८४७६४२७८२

वडा सदस्य

९८१४१९२१९४८

वडा सदस्य

९८२६१४९८३२