FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

वडा नं.०१ (टकलाक)

Population: 
१४२४
Ward Contact Number: 
९८५७६४०९४५

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

९८५७६४४९२१

महिला सदस्य

९८२५१२८११९

दलित महिला सदस्य

९८२५११५९०९

खुल्ला सदस्य

९८४७५९६३७८

खुल्ला सदस्य

९८२६१४९८३२