FAQs Complain Problems

वडा नं.०१ (टकलाक)

Population: 
११२०
Ward Contact Number: 
9857655001

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

९८५७६४४९२१

महिला सदस्य

९८२५१२८११९

दलित महिला सदस्य

९८२५११५९०९

खुल्ला सदस्य

९८४७५९६३७८

खुल्ला सदस्य

९८२६१४९८३२

वडा सचिव

9857655001

कार्यालय सहयोगी

9867773842